Euroopa kaart Tartus

Euroopa pärandi lood

Thomas Green

Thomas Green

Inglise keele lektor

Päritoluriik: Suurbritannia

Asukoht Tartus: Vallikraavi tn

Tartu periood: 1865–1875

Tartu ülikool kujutas endast kogu vaimuelu tõelist keskust Balti provintsides. Eelkõige oli Tartu haritud elanikkond ülikooliga hästi tihedalt seotud ja elas alati huviga kaasa kõikidele sündmustele, mis ülikoolisse puutusid.

Üliõpilane Adolf Strümpeli meenutused 19. sajandi II poole ülikoolist

Thomas Green Päritoluriik: Suurbritannia Pilt: Rahvusarhiiv, EAA.1843.1.220. L 179a

Pilt: Rahvusarhiiv, EAA.1843.1.220. L 179a

Vaade Barclay platsile Vallikraavi ja Ülikooli tn nurgal.
Green elas nii Barclay platsil kui ka Vallikraavi tänavas

Võõrkeeled oli olulised ning teiste maade kirjandust loeti originaalkeeles. Võõrkeeli pidasid tähtsaks nii tulevased kaupmehed kui ka diplomaadid. Inglise keele õpetamine jäi 19. sajandil Tartus enam tagaplaanile. Lektori koht seisis pikka aega vaba või täitis seda keegi, kes õpetas ka mõnd teist võõrkeelt. 1865. aastal tuli sellele kohale Londonis sündinud Thomas Green. Green õppis prantsuse keelt Pariisis ja saksa keelt Heidelbergis, seejärel valmistus Gray’s Innis juristiks ning õppis Heidelbergis majandusteadust. Ta õpetas Riia polütehnikumis, kuni ta Tartu ülikoolis koha sai.