Euroopa kaart Tartus

Euroopa pärandi lood

Hatšhatur Abovjan

Hatšhatur Abovjan

15. X 1809 — 14. IV 1848

Armeenia uue kirjakeele rajaja

Päritoluriik: Armeenia

Asukoht Tartus: Munga tänav

Tartu periood: 1830–1836

Ma nägin, et on vähe neid, kes võtavad kätte armeeniakeelse raamatu või kõnelevad armeenia keelt. Iga rahvast hoiab ülal keel ja usk. Häda meile, kui me need kaotame!

Abovjani romaani „ Armeenia varemed.
Patrioodi halamine“ eessõnast.

Hatšhatur Abovjan Päritoluriik: Armeenia  Foto: Rahvusarhiiv, EAA.2073.1.261. L 23

Foto: Rahvusarhiiv, EAA.2073.1.261. L 23

Vaade Munga (vahepeal Abovjani) tänavale

1829. aastal oli Tartu ülikooli professor Friedrich Parrot (noorem) otsustanud tõusta Ararati mäe tippu. Tee peal kauples ta endaga kaasa noore munga Hatšhatur Abovjani. 9. oktoobril said Parrotist ja Abovjanist esimesed inimesed, kes olid vallutanud Ararati tipu. Parrot kutsuski Abovjani Tartusse, kus viimane õppis Tartu õpetajate seminaris ning kuulas loenguid ülikoolis. Tartu-perioodi pidas ta oma elus märgiliseks ning läks siit tagasi kodumaale uute ideedega. Temast sai teadlane ja kirjanik, armeenia uue kirjakeele rajaja. Abovjani abikaasa Johanna Emilie Loose sündis Kullamaal, ent oma tulevase abikaasaga kohtus ta hoopis Thblisis.